AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

El present Avís Legal i Condicions Generals regulen l’ús del lloc web comprartrufa.shop

RESPONSABLE LEGAL D’AQUEST LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l’informem:

Raó social: Farre Vidal Trufes

NIF: 40850748 B

Direcció: C / Joc de la Bola, 23 Ent 1a

25003 Lleida

Correu electrònic: info@farrevidal.com

OBJETE

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de la pàgina web de el lloc comprartrufa.shop, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en ella. Tota persona que accedeixi a la pàgina web comprartrufa.shop ( “Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment en què accedeixi a aquest web comprartrufa.shop es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís , la presentació i configuració del lloc web comprartrufa.shop així com les presents Condicions Generals.

FINALITAT DEL LLOC WEB

comprartrufa.shop és un lloc web de venda en línia de productes alimentació, concretament Tòfona Negra (Tuber Melanosporum).

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

ÚS DE COMPRARTRUFA.SHOP

Els continguts desenvolupats en el lloc web són plena i exclusiva responsabilitat de Farre Vidal Trufes, així com la titularitat de qualsevol dret sobre els mateixos.

L’USUARI ACCEPTA QUE:

Només podrà fer ús del lloc web per realitzar consultes o sol·licituds legalment vàlides. No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents. També s’obliga a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari si fos necessari (per a més informació, llegiu la nostra Política de Privacitat). Si l’usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem gestionar cap sol·licitud o consulta. A l’realitzar una consulta, sol·licitud o compra a través d’aquest lloc web, l’usuari garanteix que és major de 16 anys i que, en cas de ser menor de 16 anys disposa de la corresponent autorització de pare, mare o tutor (més informació a l’apartat Política de Privacitat). En la utilització de la pàgina web comprartrufa.shop l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Farre Vidal Trufaso de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web comprartrufas. shop o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

SUBSCRIPCIÓ A EL BUTLLETÍ O NEWSLETTER:

L’usuari pot subscriure per correu electrònic a l’newsletter de comprartrufa.shop mitjançant el formulari inclòs en aquesta pàgina perquè pugui rebre de forma automàtica el butlletí amb novetats a la seva bústia de correu electrònic. Caldrà que confirmeu la vostra subscripció mitjançant un correu electrònic d’activació que se li enviarà quan s’hagi introduït l’adreça de correu i hagi acceptat les presents condicions legals. La seva adreça de correu electrònic s’emmagatzemarà en un fitxer de subscripcions. Només tenen accés a la llista de subscripcions comprartrufa.shop (veure més detalls a la nostra política de privacitat); només s’utilitza aquesta informació per part de Farre Vidal Trufes per a les finalitats de la subscripció com informar de nous productes i en cas de llançar alguna promoció exclusiva per a subscriptors. Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulteu la nostra Política de Privacitat.

NAVEGACIÓ I IP:

Durant la navegació pel lloc web, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l’hora d’utilitzar el formulari de contacte, es registra l’adreça IP de l’equip de l’Usuari. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.

Comentaris en articles: L’usuari podrà publicar comentaris en aquells articles que així ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los, publicar-los i contestar-los. Farre Vidal Trufes no es responsabilitza de les opinions abocades per tercers en el lloc web, i es reserva els drets d’eliminar els comentaris que pugui resultar ofensiu, inadequat o denigrant. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris. Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulteu la nostra Política de Privacitat.

CONTINGUTS:

Pel que fa als continguts d’aquesta web es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització de  Farre Vidal Trufes. Si voleu utilitzar qualsevol dels continguts aquí publicats, cal comptar amb l’autorització expressa de Farre Vidal Trufes 

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Farre Vidal Trufes. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual de l’contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Farre Vidal Trufes i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment exprés per escrit de Farre Vidal Trufes. L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Farre Vidal Trufes no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Farre Vidal Trufes no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Farre Vidal Trufes No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau , bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho comuniqui a l’administrador de la web al més aviat possible. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.

En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, Farre Vidal Trufes no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Farre Vidal Trufes es compromet en la utilització de les dades obtingudes en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està actualitzada i és exacta. A més, l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per raó d’això a Farre Vidal Trufes com a titular de la pàgina web o / a tercers amb motiu de la utilització d’aquesta web. De la mateixa manera, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar la baixa directament, o mitjançant sol·licitud dirigida a l’contacte mostrat en la secció Direcció de Contacte o mitjançant escrit dirigit a Farre Vidal Trufasjunto amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulteu la nostra Política de Privacitat.

COPYRIGHT

Aquest lloc web té drets d’autor d’Farre Vidal Trufes i tots els drets reservats. Si voleu utilitzar algun dels seus textos o imatges pot demanar-lo a través de l’adreça de correu electrònic Farre Vidal Trufes Si per error hem introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d’autor, escriviu a l’adreça de correu electrònic Farre Vidal Trufes adjuntant prova de dret d’autor i després de verificar les dades ho retirarem de manera prioritària, o / a la seva elecció, acreditarem l’obra.

LLAI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Farre Vidal Trufes i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. En concret, aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). També compleix amb la Llei 7/1996 d’Ordenació d’al comerç minorista, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre. Finalment, vam complir també amb el Reglament (UE) 2018/302 de el Parlament Europeu i de Consell de 28 de febrer de 2018 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, de lloc de residència o lloc d’establiment dels clients en el mercat interior.

DIRECCIÓ DE CONTACTE

Correu electrònic: info@farrevidal.com Última actualització: Desembre de 2020 Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l’Art. 14, par. 1 de l’ODR (Regulació de resolució de disputa en línia): La Comissió Europea ofereix als consumidors l’oportunitat de resoldre disputes en línia d’acord amb l’Art. 14, par. 1 de l’ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.